Selecteer een pagina

Over ons

De duurzame weg is het pad van de toekomst….

Welkom bij Viam Automotive BV! Duurzame, compacte en prijsbewuste mobiliteit dragen wij een warm hart toe. Bij steeds meer overheidsinstellingen en bedrijven groeit het milieubewustzijn en de wens op ook op het vlak van transportmiddelen de “groene” weg te kiezen. De wereld om ons heen verandert snel. Regelgeving ten aanzien van binnenstedelijk vervoer en milieueisen voor transportmiddelen in het algemeen worden in rap tempo aangescherpt. Viam Automotive BV heeft zich gespecialiseerd op dit gebied en is dé ervaren partner in compacte & duurzame transport- en mobiliteitsoplossingen!